Savolainen Hannu tuskastui kotitiensä kuntoon ja rengasrikkoihin. Tämä juttu pikkusen hymmäyttää. Ite jouun hoitammaa tiekunna hommii pakost Joskus parikymmentä vuotta sitten. Kettää tieosakkait, ei kiinnostanna tiestö? Vuatijjii oll . Pitäs syrjäsen tien olla, ku moottortie. Siinä oll vuan yks pikku juttu, vere are manniis?(Mistä rahat?) Mietin pitkkään millä suan tiekunnankokkoukssiin osallistujjii enemmän, ku minä ja nuapurin Aune? Piätettiin korotella yksikkö maksuja reilusti ja pakkokkii oli. Eeron(euro) tulon jäläkkeen hinnat pomsahti aika paljon ylöspäin(kuvittelluu varmmaan). Kummissii rahat ei meinannu riittee millään. Yllätykseks huomattiin, et porukkoo alako ilimmaattuu kokkoukssii paremmin. 


Tästä allaalta näppeemällä vähän enemmän tiettoo tiehoijjost.

Suomen tieyhdistys | Tietietoa


Alakkuun kokkouksissa marmatelttiin tienkunnost ja talavihoijjost. Noh, iskettiin vaktat pöyttään, mistä rahat. Valtion apu tais poisttuu joskus -80 luvull. Kaupunkilt suapi muutaman satasen 3 km hoittoon koko vuuvveks. Ei riitä Pelekät aurraukset, lannaukset makssaa vuuvvessa 2-3,5 tuhatta eurroo. Hiekotus 1000e n.7-8 kuormmaa hiekkoo, mihin tämä riittääpi. Ei mihinkkää, ku 30 vuotta oli tiet hiekkoo ajamati, Valtion avustuksen poistuttuu tielt. Ehotin kerran et kunnostettaan tie, hinnasto all 
IMG_20200901_170745.jpg
Mut jyssäytin kunnostuksen hinnan pöyttään siihe aikkaan 17000eurroo kilometri, elikkästä 17000x3km=51000eurro. Kunnostukseen innostuminen lopahti. Oishan siihen suanunna jottai tukkee ja lainnoo, mut aikapaljon ois jiännä maksammaan silti joihinnii osakkaihen kannalt. Eipä ou keskulteltu asiast tuon jäläkkeen. Yritettään pittee tie kohttuullises kunnos. Kevväällä on vähän heikkoo, ku tiestö on märkä. Hiekkoo ei ou tiel, ku 10 senttii. Ei se oikkein riitä, mut minkästiet. Elettävä tiäll kummissii o. Tukkirekat eiku isonnoo ja tiet huononnoo. Huvittaapi tuo jutustelu siit, et muutama pikitien muuttasivat hiekka teiks. Siinäpä ne kaupunkilaiset oissii ihmmeissään? Ite oun viell sitä polovvee, ku tiet oll viell hiekkoo. Kevväisin js syksysin rämmittiin mutavellilöis ja autottii kulukivat aksellii myötä mutassa. 
IMG_20200901_170841.jpg
Tuosta kerräilin tiettoo tänne. Mitä lopuks vois sannoo? Kiitos Valtion toiminnast, ku rupesivat jakammaan alemmantiestön rahoja, kehäkolomosen sissään ja lopettivat syrjäkylliin tukemisen. Vanaha sanonta,"sen eisttään löyttää, minkä perrääsä jättää". Tämä oll se ensimmäine ratkasu, jolla muaseutu suattiin tyhjenemmään. Ja tyhjennee entisesttää, vaikka tutkimukset väittää toist? Kuka tänne tulloo? Ei ainaskkaa sähköautojen omistajat, ekä verrarinkkaa. 
Huvittaapi tuo uus puumi, ihimiset ottavat kuvvii siit, ku laittavat puun taimen asvalttitien reikkiin? Kohta kohan muuttaat ne hiekkateiks ei tarvvii sit irvvaill. Kyll nää tienylläpitäjät tekkeevä työsä, rahotuksen puitteessa. Ja kiitokset myös aurroojille ja linkkoojille, tämä työjoukko suap ylleesä ne veettuilut ja haukut. Ei hyökkää kerkkee joka paikkaan, sammaan aikkaan. Niiku kuuraparta jouluna. Vielä ku ite joskus piäsis tiekunnasta pois, ni piäsis hukkummaan sitä. Ajelkkeeha varovast, enemmän onnettommuukssii taittaa sattuu asvatill, ku hiekkatiell.