Painappa>                 miljoonasade 506 ikkunaa               .


Juu, tännää oll joutoaikkoo, ni juolahti ruppeempa ikkunoit pesemmää. Jonnii aikkoo viimesest pesemisest ollii. Ostipa semmosenI ikkuna"pesurinnii", ku halavalla sain. Parkymppii makso, ovh 50e. 

IMG_20190705_152647.jpg

Vileta merkilttään. Oishan näit vaikka minkä merkkissii, mut ostin nyt tän. Mutta tuota ikkunapesurin nimmee en ymmärrä? Mite se pessee? Jos vettää vuan kuivaks lasin veist? Kyllä sie viell ite jouut hinkkoommaan alakkuusa rätill tahi semmosell pikkusell moppivetimell lasin puhttaaks. Ei se kyllä iteksseen puhistu, ennen kuivvuut? Ei nyt tuas kummiskkaa pikkuasiohin puututa. Kaheksan ikkunnoo pesin, kyllähän tuo turhake kummissii jeleppovvaa jonnii verran. Kyllähän nuita raitoja jiäp, mut mitteepä se haittovvaa. Kyllä kummissii ikkuna kirkastu kummasti, ku vua eivä tipuset ruppee lentelemmään niihin.

IMG_20190705_115624.jpg

Aika puhttaakshan nuo tulivat.