Tästä jutusta se tuas lähti. Painappa>Nivustyrän tähystysleikkaus potilasystävällisempi kuin avoleikkaus

Olipa kerran aika enne Koronnoo, vuos 2019 ja marraskuu. Lähin nivustyrä leikkauksseen. Päiväselti hyö avoleikkauksen teki. Uamull 8.00 menin ja ajettiin pihalle, joskus enne ilta yhekssöö. Pari kuvvoo laitan, voipi pikkusen kuivunutta vertä näkkyy. Eläpä sit kaho, jos et kestä.

IMG_20191105_193836.jpg

Siinäpä leikkuu illan kuva.

IMG_20191113_171638.jpg

Ja tässä jonkun päivän jäläkkeen. Voin sannoo, et aika kippee se oll ei kärsinnä käyä oikkein vessassakkaa. Täyty kävellä tikitellä kävely sauvvojen kans. Sitä kesti melekkein viikon. Koski niin pirusti, et ei voinna olla nauramati. Aika perverssii vai mitä? Leikkoovva liäkär tutkkiissaa tuumi et"kolome viikkoo sairaslommoo riittää. Vanahat ukot kolommeen päivvään mennee jo talon katolle". Tuumin, etten usko seleviivän kolomen viikon lomaal. Liäkär sano haukotellessaan meneväsä tupakille ja sen jäläkkeen leikkoovvan. Mie uottelin n. kolome varttii, sit tull hakemmaan nukkuenkell leikkauksseen. Sit piästtiin leikkuusänkkyyn pötkölleen ja alako leikkuu valamistelut tökkivät suonneen rauhottavvii ja varmmaa muutakkii. Sitte sutkas selekkään paikallispuuvvutuspiikin. Noh, ens kerrall jalaka hyppäs, tuumas vuan "tais sattuu viärrään paikkaan"? Nii varmmaa sattu toisell kerrall alakokkii jo puutummaa , enkä tuntenna mittee hyö tököstell? Olin herreill joten lirkuttelin nukkuhoitajall, kylynistä käsisttään. Kuulemma monet valitelleet siit. Sitte alako leikkaus ja iän kellossa muuttu? Kuulemma aika huastava tappaus? No, kait jos palli roukku nii, et isttuis jäi jo perssiin alle. Jo ehottell neljjee viikkoo saikkuu. Joutu rakentelemmaan uestaan paikat, et palliin ei piäsis suoll. Siin sit nukkuenkell rauhottell ja suomentell, "etteivät katkase siemennysputkii". Puhuvat leikkuussa enklanttii, et pätkässöötkö. Aikkooha men ja puuvvutus alako hävviimmään, just samall sano," et jouttuu katkasemmaan jäntteen tielt", et pysttyy korjjoommaan paikat. Tuas hyppäs jalaka. Alakovat laittammaan kipu ja muit liäkkeit suonneen. Ja homma jatku. En oikkein tiijjä miten pitkkään leikkuussa meni. Herräilin herräämös, olin ilimmeisesti torkahtanna. Siin sit viell torkuin. Herräilin välill, ku kone piippaill? Lopulta hoitaja kysell onko uniapnejjoo, ku hengitys lakkailloo. No en tiijjä, ei ou tutkittu? Sain siin vähän aikkoo leppäillä sit rupesivat ajelemmaan ylös, syömmään ja juommaan. Nousun aika tull, kuulin syrjäkorvall hoiturin sanovan, "ettei kyllä nostele tuot issoo miest. Noh, mie nyt appuu tarvvii. Voi kirosana koski noustessa ja ammunyt ku kävelin. Piäsin siit ruokapöyttään ja eipä mittää heti vejin henkkeen. Siinäpä sit yritit rykkii ettei koskis tahi huavat aukkeis. Hyvät oll ilimmeet hoitajill, luulivat varmmaa et töllöön. Vähän aikkoo leppäilin viell ja sitten kusennin irttois piäsin pois sairraalast. Eiku takssii ja kottiin. 

Tulema täst leikkuust oli? Palliin ei suoll piäse ennee, mut oikeelle puolelle leikkuu arven luo tull jottai? Siinnä alakkuun veti ku suont. Liäkäriltä sain ohjeen syyä sirdaluttii paikan renttouttamiseks. Sitä söin välill, mut aina siihen tull kipuja ja ulostus onkelmmii. Toista vuotta kuntelin, ei ottanna korjjautuaksseen. Niimpä valittelin ain liäkärilöille siit? Lopulta työtervveysliäkär miäräs magneetti kuvviin, mut ei uniapnea tutkimukssiin. Kuulemma ammattiliikentteesseen annettaan tutkimust, muihin ei. Muutaman kuukkauvven piäst tuli aika mennä kuvvaukssiin. Ja eiku putkkeen. Hyvä kun sovin siihen, kun oun nii isoluinen. Lopulta kuvvaus alako, sitten kuulu et "pullista". Pullistin ja lopult kaikki oll ohi. Tulokset tulloo sit ajallaan. Niimpä sit sen kunniiks syömmään ravintelliin ja sen jäläkkeen töihin. Eipä mittää mahhaan alako siihen oikkeelle puolen koskkee ja kiristämmään kovasti. Sen jäläkkeen en ennee pystynnä syömmään oikkein mittää töitä ennen. Jotennii ruoka tuntu jiävän siihen oikkeelle puolen jummiin? Iltasella pystyin syömmään enemmään, kun vuan makkoill syönnin jäläkkeen. Sit tull kiire ylleesä vessaan, ku nous ja liikku. Sit tull tieto, et tyrä on molemmill puolill nyt. Varmmaan tuo paine suolis laukas toisennii puolen? Kirurgill kävin sit hiän sano, et "leikattaan molemmat tyrät". Siit sit hoitajalle sopimmaan leikkuut. Jottai puhe oll, et touko-, kesäkuus. Sanoin ettei ainakkaa ennen kesäkuut, ku puu käyttönen keskus lämmitys on. Siitä seuras se, et jouin tekemmään lämmitys remontin. Vaihtammaan puun ilimavespumppu järjestelmmää. Ei ollunna muut mahollissuut. En ois pystynnä ja kerennä tekemmään polttopuit ollenkkaa. Nyttii en pystynnä tekemmään puita ollenkkaa kolommeen vuotteen.Edellisenä syksynä jo jouin puut ostammaan. 

Syyskuun puolesvälis tull sit leikkuusseen lähtö. Se oll tähystys leikkuu.

IMG_20210924_110802.jpg

Tässä seurraavana päivänä leikkauskohta.

IMG_20210921_101938.jpg

Jokusen päivän leikkuun jäläkkeen. Ihan siistit jälet. Juu tämä nyt tull viimoviikoll ajankohtaseks. Uusinta kirjotus tuost leikkuust alla. muutama kuva samakkii mikä yllä.

Tämähä alakokkii sit keskiviikkona taksin tilloomisell. Noh, rupesin kahtelemmaan aikkoo millonka sinne oitäs mennä? Sitäpä sitten ei löytynykkää misttää paperiloist tahi tekstiviestilöist, vaikkakkii kuva oll et se o uamu seittemält? Ilimmeisesti se kävi ilimi siin netti kuavakkeen tietojen täyttämises? Rupesimpa sit soittelemmaan noihi numeroihin mitä lappuloist löyty, eipä mikkää niist vastanna. Vasttuu aika oll loppunna, lopulta nelejäs nummero vastas. Sieltä sain ajan tiettoon ja ajan kastrolokijjaan? No nythä? Siin sit vähän keskustelttiin leikkuu paikast? Tuumasin lopult, et hyvä sain tuon menoajan seleville ja mään tuonne päiväkirurkian puolelle?

Uamu sitt tull ja taksikkii tupsahti paikalle. Siinä matkalla rutvatelttiin vaikka mitä, sekkii oll hauska et kolome takssii oll hylännä miun kyyvvin. Hammaslahest tull taksi? Ilimmeisesti oll liian aikast muille. Kyyti männii hyvin ja melekkein ensimmäissii olttiinnii. Hissillä ei kummiskkaa piästy polille vuan piti uotella jonnii aikkoo. Porukkoo alakokkii kertymmää paikalle kymmenkunt.

Hissi rupes toimimmaan, kellä oll ensmäiset ajat läksivät ensmäisenä hissiin. Ja eiku kelakortti polin ilimoittautumis konneesseen. No voei veeee!!!!! Konnees luki ei aikkoo? Noh, eipä muut ku tiskill ilimottautummaan. Kelakortin villautus ja sama. Sit ne rupeskahtelemmaa minnekkä mennään? Löytyhä se toissee kerroksseen ja olkose nyt Joku muu leikkuu puoll? Siellä sit piäsin heti hoitajan syynniin ja kysely tunnille. Vuatteet vaihettiin, alakupillerit napattiin. Sen jäläkkee istummaan vähäs aikkoo, toimenpide alakas 8.00. Ennen sitä liäkär viell syynäs leikkuu kohan ja piirtell alotus viivat. Tää liäkär ollii pikkusen virkkeempi, mitä se aikonnaa leikkauksen tehnynnä liäkär. Hyvä, ehkäpä nyt parempi lopputulos? Kello loksahti kahekssaan ja noutaja tull. Siin lähettiin kävelemmää leikkuu salliin ja siell köllähin pöyälle. Viell vihjailin siin et suattaapi olla uniapnea. Heti kyselttiin tutkimuksist, tuummailin ettei niit tehä nykysin, ku ammattikuskiloill. Sitt tull leikkauksen nukutusliäkär ja esittäyty ja alettiin hommiin. Maski nuamalle ja kuulemma kolomme syvvee henkkäyst ................................................................................................................................................................................................................. .

IMG_20210916_160255.jpg

No huomenta. Herräilin, ku ne konneet tuas hällyyttelivät? Täyty näillekkii hoitajille vihjailla siit "unapneest". Laittovat sit happiviikset nennään, jo loppu piippailu. Siin sit ihmettelin, et kurkku o nii karhhee et sua iäntä aikaseks? Kuulemma oll hengitysputket laitettu ja ollunna henkityskonnees. Äkkinäisellä tuntu aika rajult? Pikkusen juotavvoo ja oll parempi olo.

IMG_20210916_163402.jpgIMG_20210916_162106.jpg

Ilone tuijjottelijakkii ilahutti vierell. Vähän aikkoo viell leppäilin. Sitte tull par hoitajjoo, jotka autto pysttyyn enskerran. Täähä oll hyvvee palavelluu. Etellisell leikkuu kerrall tuntu ykshoitaja tuummoovvan, ettei ruppee issoomiest nostelemmaan. Noh, ei kyll tarvinnakkaa nousin ylös yksinnää sillo. Nyt en viell ens nousull kehanna lähttee juoksentelemmaan tahi naureskelemmaan koski nii  keleest. Jonnii aikkoo viell pötköttelin ja nousin sängys istummaan ja ylös. Kolomannell kerrall pien lenkki ja pikkusen napostelemmaan leippee ja jukurttii yms,

IMG_20210917_064507.jpg

Onneks oll nuit puutuoliloit käsnojill. Niist piäs hyvin ylös.

Yö seuvvun olin tuoll, sitt n. kymmenen mais oll lopputarkastus ja kottiin. Siin sit vihjailin, et pitäs varmmaa suaha viell sairaslomalappu? Liäkär ei ollu kirjotellunna sitä? Liäkärin piti tuuvva se miulle. Ei tuonunna, hoitaja anto. Sairasloma aika oll n.kaks viikkoa? Aikasen lyhyt? Pittää käyä lissee, jos ei riitä. Niimpä lähin kottiin. 

Kotona ihmettelin tuot suuvärkkii, ku

IMG_20210924_110845.jpg

Pikkusen oll nuit paisseit tullunna, liekkö putkitus ollu syyn? Noh, nuo ajankans lähtteevät pois. Kurkku nyt vieläkkii o karhhee ja ryittämmää meinovvaa joskus rueta.

IMG_20210924_110802.jpg

Lähttiissä sairraalast tuommoset laastarit oll.

 

IMG_20210921_101938.jpg

Muutaman päivän jäläkkeen otin ne pois. Ihan hyvältä näyttääpi. 

Ainu vuan, ku nuit ohjeit ja leikkaus tietoja lukkoo. Pikkusen eppäilys käypi mielleen? Nuo tyrän korjjuu puolet, onko vasen miun vasen vai liäkärin vasen? Siinnäpä kysymys. Toissaalta verkottihan ne molemman puolen. Siitäpähä se näkkyy sit.Nyt en jaksa syynnäillä tekstiä toista kerttoo, jot virhheitähä voip siin olla ja oisha siin vaikka syynneisinnii uuvvelleen. Nyt huilloommaan ruppeen, huohhhh.

Ai nii KIITOKSET kaikill Hoitajill, Liäkärilöille ja muille jotka oll osallissii täs jutus.

Ja sit uutta juttuu. Pari päivvee oll huonosti liikkumist ja kippuilluu, mut heti alakkuun tuntu tuos oikkeella puolella tuas kippuilluu ja möykyn olemist? Arkkuut ja kirvellyy yms jatku viell jonnii aikkoo. Ei viell sill kahen viikon saikull selevinny, neljä viikkoo män. Kolomannen viikon kohall möykkäs viell selän. Heh heh se ollii, ku oll taka ja etupuoll kippee siin ollii hymyherkäs. En ennee viiettä viikkoo ilennä ottoo saikkuu vuan könttyröin töihin, mut väistin pahimmat hommat. Vieläkkii pikkusen täyttyy sottailla mitä kykennee tekemmään. Mut miun savotat taittaa olla tehty? Kippuillee ja lämmin möykky tunttuu vieläkkii. Jottai häikkee siin o? Ihmetyttää vieläkkii tuo sanoma, ettei oikkeella puolella ou tyrree? Liekkö reijjistä jiännä näkemät vaiko onko tehty "lume"leikkuu, niinku nivelille joskus tehttii? 

Tuohon potilaan lääkäri lehti juttuun sen verran kommentoisin, mikä paranttaa elämänlaatu ja lyhyempi sairasloma. Alotettaisiin tyrän hoito tarpeeksi ajoissa. Itelläkin meni n. parivuotta juostessa liäkärissä. Parraillaannii nivusseuttuu koplottell neljä liäkärrii ja oisko lähemmä parikymmentä kautta aikkain? Naissii oll varmmaan n.95%. Ensimmäiseen leikkauksseen miärräävä kirurkikkii. Hänest ei ollu kovin "paha". En ou sovinisti, mut sanon oisko killuttimet hält puuttunna. Miust se jo siihe aikkaan oll paha jos pallit jäi isttuis alle? Pittää  täs harkita potilasvahinkokeskuksseen valittamisest. Neljä vuotta männynnä hommaan aikkoo. Rahhoohhii palanna lähemmä 30 000eerro. Mehtätöihin viivästymisest ja näill näkymill pysttyykö ennee tekemmään noit millonkkaa. Myöskkii lämmitys järjestelmän vaihto makso hunajjaa. Heleppoha se tyrree o vähätell, mut aika paha vaiva se on ruummiillista töitä tekeväll. Ei varmmaan liäkärit ja muut paperinpyörittäjät sitä ymmärrä, mut näin on.