Vai pettikö henkilöll rohkkeus?

Painappa>Li Andersson: syrjäseuduille matalampi tulovero hyvityksenä bensaveron nostosta - työsuhdeautoiksi vain täyssähkö- ja kaasuautoja. Lehti muokkas pikkusen kirjutusttaan muutaman ajan kuluttuu, netis ilimestymisen jäläkkeen? Jonnekkii hävis pohtielma ministeriön pohinnasta, pensan hinnan nostamisest 4,5 eerroon? Sillä keinoin suatas noppeest piästöt puolliin? Totta helevetis miekkii möisin auton pois ja ruppeisin työttömäks? Ei nuo veron alennukset kummiskkaa kompensois, ku murto-osan kululoist? Noh, näihhä se syrjä seutu tapettas lopulleennii ja rikkaat ajelleis ökyautoloillaan pilikkahinttaa ostamilleen tiluksill ja taloloill? Johan kaikki mehät osttaattii sijotusrahastot, jotka siirtyvåt pikkuhiljjoo ulukomaisseen omistukssee? Alakuviikost oll jännä ohjelma silskast? Tämä juttu pannee pohtimmaan Painappa>


Näin myytiin Suomen kalavedet: käsikirjoitus | MOT | yle.fiOnhan tuossa ministerin jutussa jotta tolokkuukkii, työsuhe auttoilust? Eiköhän pohittas myöskkii Etuskunnan työsuhe auttoilluu ja matkustelluu? Voijjaanha nykysin kokkoukset pittee netis? Ei suastus luonto ja etustuskuluttii pienentys niin? Tuos karsitus jutus oll viell veikkee toteamus "Minister ajelloo tiisell taksin kyyis". Eikö heijjännii pitäs vuattii taksiks sähköauttoo? Ei kait tuo aikkoo veis tilates sen enemppee?

Oishan se hieno assii, jos luonto suatas putsattuu, mutku? Ei se nii puhistu, jot kaikk tuotanto siirrettää Kiinnaan tahi Intijjaan. Ei se nii puhistu, jot pois silimist, pois mielest? Taittaa muutennii luonto hoittoo hommasa, tulloo niiku tää Koronakkii. Kuukkauest puhisttaa Kiinannii iliman? Siitä sitä nähhään missä onkelmat on?
Par päivvee sitte oll juttu liäkkeis, niitäkkii ku tietettään halappismais. Nyt niit on sulettu Kiinas ja Intias ja tuntu et ossoo niist liäkkeis ei valamisteta muualla? Ja suattavat pikkuhiljjoo loppuu?
Kohta Suomes ja Eurroopas valamisteta mittää ja ollaan kuses ku joku epitemia tulloo. Korona nyt ei viell ou semmonen, mut jottai muutakkii viell varmast o tiijjos, viell tulevvaissuuvves? 

Entäpä itämeri, muajussithan ne sennii suastuttaapi?


 Painappa>     Helsingissä johdetaan edelleen jätevesiä puhdistamattomina ...