Nyt kaikki iänestämmään, varmmaa ehokas löyttyy. Itekkii montapäivvee sottailin ja tulin siihe tuloksseen, et iänestän nuorta, joskos uussii tuullii alakas puhallella. Noh, ei tuo miun iänestämä varmmaankkaa piäse, mut suapiha ainassii kokemust ja semppii. Elikkä nummero oll 166, sattu viell viimeseks numeroks.

Ihan tuoll meijjän iänestyspaikall, jono piäs tulemmaan. Nii paljo oll immeissii. IMG_20190414_091632.jpg

Siinäpä iänestyspaikan ovi, eikä ies narissunna. Niiku allekirjuttannu nyt.

Kaiken kaikkijjaan ihan hyvä vuali siä oll. Reippailijoita kylälläkkii näytti olevan paljon. Elikkästä nyt kaikki vualiuurnille!!!! Näyttäkkee miellpitteenne kahelle Kokkoomuspuolueelle. Keputkii on nykysin Kokkoomuslaissii. Ei nuo aja yhttää syrjäkylien asukkaihen asiot, mielluumminnii alas ajjaa kaikk.

Kohtahan sitä käyään iänestämässäkkii Niinivuarall, kohan kaikki vievät sinne. Mitä huhuja kuullunna tervveyspuolelt? Mut oha onneks aina Kelantaksijärjestelmä ja se toimmii, ku VR ja Finnairi.