Sori. Tää juttu on tehty eilisen vitutuksen pohjalt(leikimieles). Tai ei nyt ihan, kyllähän tässä jutussa on jonkunmoinen todellisuussii pohja? Eilen soittelin rokotuksest, joskos sais. Ku noit "ommaishoijjettavvii"o. Noh, piikkiähä ei tullunna, koska ei ole kysseesest hommast musttoo valakosella. Ommaishoitohommoohhii kahtonna, mut nuo "tienestit" niist aika heikot. "Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on aina vähintään 413,45 euroa (vuonna 2021), jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoitopalkkiota ei voida alentaa,jos hoidettava on keskimäärin 7 tuntia arkipäivässä muun kuin omaishoitajan hoidettavana. Hoitopalkkiota ei myöskään voida alentaa, vaikka hoidettava viettäisi keskimäärin enemmän kuin 7 tuntia kodin ulkopuolella, jos hoidon ja huolenpidon tarve kotona on vähäistä suurempaa. (Omaishoidon tuki, opas kuntien päättäjille).

Kunnat päättävät omaishoidon tuen palkkioluokkien lukumäärästä ja myöntämisen kriteereistä lain sallimissa rajoissa. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana (esim. saattohoitotilanne, hoidettavan toipuminen vakavasta onnettomuudesta tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen) lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 826,90 (2021) euroa kuukaudessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta:

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos:

   1. hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä 4 §:n 1 momentissa edellytetään (omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin) ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä; taikka
   2. siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.
Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella (Omaishoitolaki 6 §)." Kopioitu Ommaishoitajat sivustolt. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on aina vähintään 413,45 euroa (vuonna 2021), jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoitopalkkiota ei voida alentaa,jos hoidettava on keskimäärin 7 tuntia arkipäivässä muun kuin omaishoitajan hoidettavana. Hoitopalkkiota ei myöskään voida alentaa, vaikka hoidettava viettäisi keskimäärin enemmän kuin 7 tuntia kodin ulkopuolella, jos hoidon ja huolenpidon tarve kotona on vähäistä suurempaa. (Omaishoidon tuki, opas kuntien päättäjille).

Kunnat päättävät omaishoidon tuen palkkioluokkien lukumäärästä ja myöntämisen kriteereistä lain sallimissa rajoissa. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana (esim. saattohoitotilanne, hoidettavan toipuminen vakavasta onnettomuudesta tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen) lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 826,90 (2021) euroa kuukaudessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta:

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos:

   1. hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä 4 §:n 1 momentissa edellytetään (omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin) ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä; taikka
   2. siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.
Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella (Omaishoitolaki 6 §). (Kopioitu ommaishoitoliiton sivuilt).
 
Palakka alle 1000eerroo kuu, eikä sua olla muita tuloja. Meleko pilikka palakka huomannetta, jos hoito tehhään hoitolaitoksessa summat ovat jottai 5000-10000eeron välilill kuukkaus? Ei tuo taso kummiskkaa ou noin hyvä laitoksiis, ku jos ommainen hoittaa. Mikähän välistä veto tuossa hommassa on sattunut, ku tuo suunniteltu nuin? Mahollisimman epäedulliseks ommaishoitajalle, ei niiku kukkaa "tervejärkinen" tuohon ruppee? Sitten viellä sottaillaan mitehhä vanhukset suatas hoijjettuu ja hoittoon 0,7 hoitajjoo hommiin? Jotennii ei käy järkkeen. Ehkä jos paritonnii ois kuussa palakka, vois monnii harkita tuot hommoo? Ja viellä hoitajat valittavat palakkoloist, tuosta ommaishoitotuest jiä ku 1,15 eerroo tunnill.
 
Sori nyt menttiin vähän asian sivvuun. 
Nuist pikkilöist viell.Painappa>Jopa 40 prosenttia enemmän annoksia rokotepullosta - Suomalaisen sairaanhoitajan keksintö kerää kiitosta maailmalla - Näin se toimii. Kohta alakkaa kaikki eppäilyttämmää, jatkettaanko noit rokotteit vai mennäänkö laihoill tuotteill? Itelle saisin rokotteen joskus toukokuus? Mut nyt mennee mietinttään otanko, kesä on silloin tulos ja Korona luantumas, Syksyll jos kahtos. Tyrän leikkuukkii o touko-, kesäkuus, piloill kesä muutennii, eikä piikki ennee kerkkee tuohon hommaan auttoo. Vielä tuost piikki invosta sen verran, jos puhelimmeen lähetellään, et piikitys vuoronne nyt, voitte varata ajan ja lisätietoa netist? Monkahan 70 ja ylikkii tuota osovvaa käyttee? Ja ehkä kannattas nuo ajanvarrauksettii tehä silleen, et eivät mänis tilttiin, eikä kukkaa piäse sinne. Ei se ole syy, et tää on uut. Kummissii tauti on riehunna vuuvven, aikkoo ois ollunna tehä toimiva homma?
Tämäkkii viell? Painappa>

Lume tulee kirurgian tutkimukseen - Lääkärilehti

Nii mihinkä sitä kohta uskkoo? Tuost Lume hommast. Monkahan leikattu uskalttaa valittoo kippuu vaikka olissii. Vielä hulluks tekkeevät, jos valittaa. Näin suattavat ajatell?
Mutta nyt pittää lopetella ja valamisttauttuu töihin, et Suomi suatas noussuun ja yritykset kannattaviks. Jotta suatas Suomalaislle vanhuksille ja muillekkii immeisille hyvä elämä. Se o moro, seurraavvaan kerttaan.