IMG_20190708_205115.jpg

Piti ihan rueta piäassiiks kirjuttammaan. Tännää kellossa postin suanti aika. Hyvähä se ois, jos lehen nui aikasseen sais, mut ku tuo kello aika on illall 20.50? En ihan tarkkoo aikkoo tiijjä, mut kävin luatikkoo kahtomas 20.00 ja sillo ei viell ollunna. Piti olla myöhässä eninttää 2-3 tunttii. Eikä siinäkkää mittää, mut tullunn koko Karjalaistakkaa. Kannattais varmana Karjalaisen harkita jottai muuta jakelijjaa, nimittäin tuoll menolla voipi hävitä loputtii lehen tilloojat. Eivätkä varmmaa siirry nettiin. Mitähän Posti aikkoo tehä tulevvaissuuvvessa, varmmaa unohttoo mualla asuvat ja panosttoo kaupunkkiin, niiku Kepukkii.