Mittee puolkuntosell tarkotan ed. jutus. Ne on nuo mahavaivat jotka on kestäneet varmmaa jo toist kymmentvuot. Ne on ruvenna koko ajan enempi ja enempi vaivvoommaan. Todennäkösesti se joskus viell viepikkii mullan all, mutt ei viell : ). Kop kop kop, piti koputtoo puut. Par vuotta sitten alako vaivvoommaan enemmän, ilmeisesti tulehtu ensmäisen kerran kunnoll. Viimo vuon sitten syksyll kans tuntu semmonen parin kilon möykky vasemmassa alamahassa, joka hölly kävelles (Ei kiva tunne). No se men sairaslomall iliman liäkityst ohi. Sen jäläkkeen on ollunna jotkut verarvot kohollaan ja on seurattu. Nelisen  viikkoo sitten kävin kontrollis ja liäkäris, piätettiin ett hyvä ois käyä tähystykses. Jonkun ajan piäst tull lähete n.kuukkauen piähän. Sitä sit uottelemmaan "innoll". Johan tämä vähän vaivas töis olles ja arvelin menneehä se ohi, kehttoo männä turhhoo liäkäris. Mutta sitten se kivut tinttas toisena loma päivänä ja pakko oll mennä Tikkamäell.

Sinneppä siis ajelin erräänä tiistaina n. 11 mais. Arvelin ett muutammaan tunttiinhan selevivvää ja piässöö jatkammaan kesälommoo : ). Ilimottaavvuin päivystyksseen, siellä oll mukava ja lupsakka vasttaan ottaja, kysell ja mittail lämmöt (37,8) ja ohjeisti etteepäi. Arvelin ett noppeestippa sittee läpipiäs, mutt uotuspaikkaan piästes se ilo loppu. Uottajjii liäkärriin oll aika paljon.

Siin sit uotteli "vämppyyrrii", tullhan hiän jonnii ajan piäst ja hyvin sai veren irt. Tunti mennee nois ver tulokssiin valamistumis. Siin sit seurrailin valakkee takkissii, tein piätelmän, ett kaikki on naissii. Ei siin mittää pahhoo ou, mutku mie eppäilin nivustyrree kans.  Sitte piäsin liäkärriin n. 1,5h piäst. Sisälle siit ja käspäivät, vaikka eihän niin sais tehä. Mutta mitempä vanaha koira tavoisttaan piäsis? Pikaset esittelyt((kävi ilmi, että oli puoli suomalainen)itse kerto näin). Ekana kerroin syyn ja vaivat. Sen jäläkkeen sitte eiku hommiin. Myllersin ihten hoitopöyäll. Siin hiän sitt koplottell kipukohttii ja ehti pattija ja kuullostell stetoskoopill. Sitten menttiin tietokonneell piätelmmii tekemmää, kop kop. Ee ollunna posteljooni Petskin, vuan toinen liäkär. (Ei varmmaan tarvvii sannoo sukupuolt?) Joo ensimmäinen liäkär tais olla"harjoittelijatar". Tullut kysell tiaknoossii ja eikun takas hoitopöyäll. Uussii halus koplotell mahhoo ja nivussii. Siin sit molemmat kokkeilivat ja tutkivat paikkoja. Jonnii ajan piäst käsky kävi seisommaan. No eikun ponkasin pysttyyn ja piäsivät koplottelemmaan tyrree. Ei ne kyll löytännee mittää ihmeellist? Niimpä siinä pohtivat tietokonekuvvaan mänemist ja viell välis konsultoivat kirurkkii vai mikä hiän oll. Niimpä siis tietokuvvaan lähtö tull. Hoitaja valamistell siihen, laitto katetrin kätteen ja tuumas "mennee aikaa, on jonoa. Käyn viemässä sitten kun aika". Sitten aika tull ja nappas toisennii potillaan sammaan sunttaan mänevän. Kierrelttiin ja kaarrelttiin tulhan se oikkee paikka. Ei kun isommat solet syrjjään ja makkoilemmaan alustall. Katetriin letku kinni ja kuulemma putki sannoo mittee tehhä. Alakohan se liikkummaan ja mutis "saa hengittää"hyvä kun hokasin kaikelt jyrinält. Sitten kuulu "hengittämättä" ja sama uuvvemman kerran kun varjo ainneet lörähti suonneen. Siinpä se sit oll letku irti ja ee ku takas liäkärill. Mänttyy ehottelin hoitajall, otatko katetrin irti, ei ottanna. "uotellaan kuvvii". Kotvan aikkoo män, sitten piäsin sisälle ja tapasin kolomannen liäkäri, vuoro oll vaihtunna. Siin sitt jutustelttiin mikä viall, ei löytynnä tyrree? Mutta divertikkeli tahi oikkeesttaan divertikuloosi. Liäkär sano" Ei liäkitystä, jos ei tulehusarvot nouse parriin päivvään. Sanon hoitajalle että ottaa katetrin pois". No ei kun heipat ja penkille katetrin pois ottamista uottelemmaan. Aikkoohan siin kulu puoll tunttii, lopult sottasin, ett miun tuurill se on unohtanut sannoo sen. Siin sitt huikkasin "tutull"hoitajall ottasit sie tän pois. Ei joutanna heti, yks homma piti hänen välis viell tehä. Jonkun minnuutin piäst tull ja piäsin sissään. Irrottell katetrin ja piäsin lähtemmään. Kiitokset täyttyy sannoo kaikill, etteenkkii hoitajall joka oll ollunna töis jo 12h. Itellän ei menny aikkoo ihan noin paljjoo vain vähän reilu 7h. Parkki maksu 11e.

 

Parin päivän piäst paikallisseen tervveyskeskukseen tulehusarvo kokkeesseen ja olhan se noussunna. Siispä piäsin liäkärin pakkeille 3 tunnin piäs. Ihan asiallinen kaveri oll, miäräs pari eri merkkistä antipioottii 3x vuorokaues. Jonkun päivän kerkesin niit syyvvä, ni alako ulosttees tulla verr hyytymmii, niit paskoin parisen vuorokaut. Arvelin ett nyt korjjaattuu tahi pahennoo. Sitten se vähenty ja vähenty, nyt ihan kohttuullinen olo. Tuo nivus kipukkii varmmaa johttuu tuost samast, se viell vaivovvaa jonnii verran. Piootteja on viell puolekstoista päivvee, toivottavast riittäät parantamisseen. Nyt on onneks satteista nin voipi hyväll syyll vettee lonkkoo. Elikkä huilata : ). 

 

Lopputulema yllättävän hyvää tutkintaa ja kohtuullisen sujuvaa toimintaa. Lääkärien kieli taito aika hyvää, vaikka näistä 5 lääkäristä oli 3 ulkomaan taustaista. 5/5  ja vaikka aikaa kuluikin paljon. Aikaahan on, ei se lopu : ).