Siulta soittelivat eilen päiväll, leikkauksen takkii. Varmistelivat liäkelistat, yks liäke oll muuttunna. Hyvähän tuo oll, sai kysell ja selevis monta hommoo. Leikkauspäivän kuluku. Puolkaheksaks sinne. Verkokkeit alakkuun. Kymmenelt leikkaus. yheltä piäsen kahvill ja iltapäiväll pois. Näinköhän käypi meikän tuurill? :D)).Tänä uamulla jo ollii vähän nuhhoo ja kurkku karhhee. Aika paljon kaikennäkössii lunssii liikkeellä nyt. Toivotttaan ettei tulis, ei kehttois ennee kovin pitkkään tätä tyrree ennee pittee. Pitäs viell lauanttain käyvvä hommoomas löyssii vuatteit ja laastarrii 25mm levveetä leikkaushuavvaan? Ei kuulemma muuta tarvvii. Sit nuit rotteinilitkuja aptteekist, jot jaksas syömäti olla leikkausajan. Kolomen päivän piäst pitäs piäst autonrattiin, jos kivulta kärssii. Kuulemma sitten pittää rykkiissä ja naurraissa pittee leikkauskohast, ettei tule onkelmmii. Sama se nyttii o, kyll jos rykässöö tahi hyppevvää pallit huuttaa hoosiannoo ja lumpsahtelloot. Mutta näillä mennään nyt.