Painappa>Autotietäjä: Viisi vuotta aikaa luopua autosta – sitten joudut myymään sen romuksi

Onko valammiiks jo sovittu kukapa suap missäkkii muas yksin oikkeuen hommiin?

Silläkö kansa ahettaan kaupunkiloihin työnperässä?

Kukas makssaa teihen kunnostuksen autojen hävittyy?, ei varmana ropotit? Hyvin harvoin nykyteilläkkää ajettaan 250km/h tahi jos ajettaan sakotettaan liikenneturvalliissuuvven vuarantamisest? Nykysin senttää lypsettään nii ruhtinnaallisesti auton omistamisesta, et tiet suatas kunttoon ja kummissii kaikki valittaapi niist silti.

Ja mihinkäs entisten autojen metalli romu?

Ja entäpä ku tulloo auringonpurkkaukssii, jotka vaikuttaavat tietöliikentteesseen? Tulisko siitä teihen sunami, kaikki muailman autot samassa läjässä. 

Tuota päivvee uotellessa ajelen viellä suastuttavall Suapillain. Enkä osta "vähemmän"suastuttavvii, jossa on kumminnii muokattu vuan ohjelmistoja, jotka näyttävät puhttait piästöi.Taittaa tuo miun auto kummissii olla vielläkkii puhttaammasta piästä. 

Mahttaa tääkkii olla samallainen  varrainsiirto, niiku aikonnaa Eurroon meno? Ai nii eihän se hintoja nostanna? Muuten vuan talojennii hinnat pompsahti 6 kertasesks? Ai  eikö? Noh, nuoriso ehkei muista, et melekonen porho oll kun omisti 1 000 000 markan talon(170 000 euroa). Nyt et tuolla summalla ennee sua minkkäällaista talloo?