Metsään todella mennään. Ja missäkö mielessä? Noh tämän takkii painappa tästä>Merkitse metsäkäyntisi Mennään metsään -laskuriin – suojellaan näin .... Juu`u, pisttääpä miettimmään jutun tarkoitusperrii? Meinattaanko tuolla suaha suojeluksseen kaikki Suomenmetät? Vai pelättäänkö et kiintteistöjen omistajat kielttäät metässä liikkumisen siel, jos tahi oikkeesttaan kun hallitus laittaa metällekkii semmosen tulevassuuvvessa? Kukapa tiettää tahi jokkainenhan sen tiettää, mualla asujjii ku o heleppo nyyssii rahhoo ja pissii silimmään. Kyllä tiällä meijjän pohjukalla metässä elettää, ei sitä kenellekkää tarvvii ilimotella. Sitte ois er assii jos jokkainen Suomessa asuva tahi suomen alueella liikkuva jotennii osallistus mehttiin hoittoon tahi muuhu sellassee hommaan. Kyllä itellännii tulloo kaiken näkössii maksuja metäst, vaikkei möiskkää sitä. 


Pienriistan metättäjät ne onnii kaikkein luonto tietossii. Metättäät missee ei ou ies metätysluppoo ja nuotijottii syttyyt luvatta. Mehtäkanalintujakkii ammuttaan tieltä käsin, mitteepä sitä kenkkii likkoommaan. Par vuotta ite näin ku ol näin ammuttu, veriroiskkeit oll pitkin tiet. Tästä kyllä oun keskustellut isomppiin riistojen metättäjjiin kans, ihmettelleevät tuot? Lähellä on tuokkii isomman riistan luva eppääminen, ei aina muisteta tehtyjä sopimukssii. 


Joskus vielä sotkkeuttuu nuo Jokamiehen oikkeuet ihmisilt, alla olevassa kuvassa yks tappaus muutaman vuuvven takkoo. Pakko aina nosttoo tuo, et kalikka joskus kalahtas jonkun nilikkaan.

HPIM0047.jpg

Siinä oll muutama liuskekivi, varmmaannii Jokamiehen oikkeevvuuvella viety. Eipä tuo tainunna polliisija kiinnosttoo, mutta sanottaanko ihtteen vieläkkii kiinnosttaapi ja vois jonkun saturaisen ilimiantopalakkookkii vielä makssoo. Joo tämmössii lieve ilimiöt näist asioist tulloo, ku suapi jokkaine liikkuu joka paikassa. 


Kerrottaan yks juttu viell Naturan alaku ajoilt, ennenku veren paine noussoo liikkoo ; D)). Siihe aikkaan tull mielipide ja kysely lomake postissa. En ou niit pahemppii" viherpiipertäjjii", mutta ajattelin vasttoovani kysymykssiin rehellisesti ja neuvvoo antavasti. En ennee muista nuita kysymykssii, mutta aika laaja pohjasesti vastasin ja perustelin assiin niihen. Olihan kysely anonyymisesti tehty, ettei kukkaa henkilöisyyttän tietäs. Pistin paksun kirjjeen posttiin, sinneppä se läks. Nyt ol hyvä miell, suanna avvauttuu asiast. Noh, sit olin jonkun ajan piäst Pyhäselän hauttuumualla käymässä kesälomallan, ku kännykkä soi. No niimpä tietennii, luulin soittajan olevan tuas lehtimyyjän? Eipä ollunna vaan Naturan kyselyn tutkijatar. Siinä lirkuttel kotvan aikkoo ja yritti suaha tappoomista aikkaan, oli kuulemma mielenkiintossii ajatukssii. Oishan voinna sinne mennäkkii, mutta tuo puhelu jotennii tull pahhaan aikkaan. Enkä jaksanna rueta pohiskelemmaan tuot hommoo. Semmossii ne nuo anonyymi kyselyt ovat : D. Heh heh no oikkeesttaan arvasin tuon homman, ku kirjjeessä ja kaavakkeissa oli sarjanumeroita. Alaku aikoina tuohhii Natura ajettiin väkisin ja siitä aihheetu sen takkii aika moissii tuhoja mehtäläisten säikähettyy motot oll työllistettyjä ja valtavvii aukkoja tull. Kannattas miettii hankkeijjen keksijjiinnii, ennenku rupevvaat viemmää asioossa ettee päi.Hyvvii asioita o, mutta ne pittää suunnitella ja pohttii yhes omistajjiin kans. Ei noppeesti ja väkisin siit ylleesä hyvä seurroo.


Ehkä Luontoaktivistien kannattas enemmän sottailla Suomen kaivoslakeja, Ne ne onnii muailman lepsumppii. Voit tulla vaikka kenen maille ja hakkee valttaust, KAIKKI mennee läpi, Suomen etujen vuoks, vaikkakkii kaivoksen voitot ylleesä menneevät ulukomaille. Kaivoksetha tuottavat hyvin eivätkä suastuta, noh minkä nyt pikkusen lorahttaa välil. Eihän se haittoo mittää, vua mualla asuja ku kakalla käypi ni siihe pittää rakenttoo hirmuset puhistus pytyt. Jotka ovat tehty öljytuotteista. Hoi järki älä jätä. Muajussitha o kajke paha alaku ja se kaiken maksaja. 

Pitäskö viellä jottai uatella. No ei, nyt lopettelen tällä kerttoo, muuten suattaapi juttu mennä liian pitkäks. Ei mittää liikkukkee luonnossa ja nauttikkee siit. En tiijjä onko se sit paremp Unescon suojelemana vai oikkeena kansalaisen jokahenkilön nykysenä oikkeutena, joka on ollut sitä kautta aikkain. Pittääkä kaikki makssoo, ei tuokkaa maha olla ilimanen lista. Tänäpäivänä mikkää ei ou ilimasta ja takaajatuksetonta.