IMG_20210804_150059.jpg

Ei ou kouluvihko, vuan tiekunnan tilikirja. Lopultakkii sain rästihommat tehttyy. Parilt vuuvvelt tilit oll tekemäti. Pittää nyt kahttoo mihin tämä Korona homma alakkaa tuas menemmään, Viimo vuonna ei piettynnä kokkoust, hyvähän se nyt ois pittee. Ainu vuan tuo tautitlanne taittaa tuas nousta? Ja itellännii o tuo leikkuu kait eis? Kummiskkaa nuit halukkait kokkouksen pitäjjii o harvas? Voishan se järjesttee kait netissäkkii, mutku en ou tietokonenörtti. Kyllä nuis tililöihinnii teos män lähemmäs nelejä tunttii. Kokkouksen pijos ja järjestelys mänis viell päivän verran. Kirjjeitäkkii pitäs lähetell ja kirjutell 15kpl. Yksikkömaksu ja putjetit tehä. Pikkusen viell muutakkii pient. Kattottaan ny? Kessee viell jälell.